Sở Y tế Công cộng của Quận Santa Clara Báo cáo Trường hợp của người bịnh nhân thứ ba COVID-19 không có lịch sử du lịch cũng như không có bất kỳ liên hệ nào được biết đến với khách du lịch hoặc người nhiễm bệnh

County of Santa Clara Public Health Department Reports Third Case of COVID-19 For immediate release February 28, 2020   For more information contact:   County of Santa Clara Public Health Communications   Media Line: (408) 794-0707 News highlights: The third case of COVID-19 in Santa Clara County and is not related to other cases. The third case had no known […]

Continue Reading

Thông tin từ Viên Chức Y Tế trong Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara trong ngày 6 Tháng 2 năm 2020

Thông tin từ Viên Chức Y Tế – Tiếng Việt (6-Feb-2020 Health Officer Letter in Vietnamese) Tôi hiểu rằng hiện nay đang có sự lo ngại về khả năng nhiễm coronavirus mới trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị có thể đã đọc tin tức về các nhân viên của một bệnh viện tại […]

Continue Reading

Thông tin từ Viên Chức Y Tế trong Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara trong ngày 29 Tháng 1, 2020

Thông tin từ Viên Chức Y Tế (Health Officer Letter in Vietnamese) 29 Tháng 1, 2020 Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đang làm việc mật thiết với các sở y tế địa phương, tiểu bang, và liên bang để theo dõi chặt chẽ sự bộc phát của bệnh Coronavirus Mới. Chúng tôi […]

Continue Reading