Giám đốc Dave Sykes ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố San Jose có hiệu lực bắt đầu từ 8 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới

Posted by San Jose Police Department on Sunday, May 31, 2020 BÁO CÁO FLASH # 1 – AN TOÀN PHẢN ĐỐI Ngay gưỉ:31/05/2020 3:30 CH NGUỒN: Trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố San José Liên hệ: Rosario Neaves, Giám đốc Truyền thông / EPIO: 210-823-3908 Thành phố San Jose Media Line: 408-535-7777 […]

Continue Reading

Santa Clara Public Health Department Thông Tin về Xét Nghiệm COVID-19 trong Quận Santa Clara ở tiểu bang California

Cập nhật ngày 23 tháng 3, 2020 PDF Version (Ghi chú: Thông tin có thể thay đổi do tình hình thay đổi nhanh chóng.) Sở Y Tế Công Cộng hỗ trợ mạnh mẽ việc tăng cường khả năng xét nghiệm COVID-19. Tình trạng thiếu khả năng xét nghiệm rộng rãi hiện nay trên toàn quốc […]

Continue Reading

Các câu hỏi thường gặp về “Lệnh bắt buộc” ban hành bởi các Giám đốc Sở Y tế của Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, và Alameda yêu cầu mọi người ở nhà có hiệu lực vào lúc 12 giờ 01 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020

Lệnh Trú ẩn tại chỗ: Các câu hỏi thường gặp Các câu hỏi thường gặp về Lệnh mới yêu cầu mọi người ở nhà Cập nhật vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 Lệnh có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 chỉ cho phép các hoạt động, việc đi qua lại và […]

Continue Reading

Sở Y tế Công cộng của Quận Santa Clara Báo cáo Trường hợp của người bịnh nhân thứ ba COVID-19 không có lịch sử du lịch cũng như không có bất kỳ liên hệ nào được biết đến với khách du lịch hoặc người nhiễm bệnh

County of Santa Clara Public Health Department Reports Third Case of COVID-19 For immediate release February 28, 2020   For more information contact:   County of Santa Clara Public Health Communications   Media Line: (408) 794-0707 News highlights: The third case of COVID-19 in Santa Clara County and is not related to other cases. The third case had no known […]

Continue Reading

Bộ Y Tế Công Cộng California Cập nhật Chỉ Thị về việc các Học Sinh trở về từ Chuyến Đi đến Đại Lục Trung Quốc

Novel Coronavirus Guidance for Students and Schools – Vietnamese 10 Tháng Hai, 2020 Cập nhật Chỉ Thị về việc các Học Sinh trở về từ Chuyến Đi đến Đại Lục Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh Coronavirus Mới tiếp tục biến chuyển rất nhanh. Bộ Y Tế Công Cộng California đã ra chỉ thị mới […]

Continue Reading

Thông tin từ Viên Chức Y Tế trong Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara trong ngày 6 Tháng 2 năm 2020

Thông tin từ Viên Chức Y Tế – Tiếng Việt (6-Feb-2020 Health Officer Letter in Vietnamese) Tôi hiểu rằng hiện nay đang có sự lo ngại về khả năng nhiễm coronavirus mới trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị có thể đã đọc tin tức về các nhân viên của một bệnh viện tại […]

Continue Reading

Thông tin từ Viên Chức Y Tế trong Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara trong ngày 29 Tháng 1, 2020

Thông tin từ Viên Chức Y Tế (Health Officer Letter in Vietnamese) 29 Tháng 1, 2020 Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đang làm việc mật thiết với các sở y tế địa phương, tiểu bang, và liên bang để theo dõi chặt chẽ sự bộc phát của bệnh Coronavirus Mới. Chúng tôi […]

Continue Reading