Giám đốc Dave Sykes ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố San Jose có hiệu lực bắt đầu từ 8 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới

Posted by San Jose Police Department on Sunday, May 31, 2020 BÁO CÁO FLASH # 1 – AN TOÀN PHẢN ĐỐI Ngay gưỉ:31/05/2020 3:30 CH NGUỒN: Trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố San José Liên hệ: Rosario Neaves, Giám đốc Truyền thông / EPIO: 210-823-3908 Thành phố San Jose Media Line: 408-535-7777 […]

Continue Reading