Các câu hỏi thường gặp về “Lệnh bắt buộc” ban hành bởi các Giám đốc Sở Y tế của Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, và Alameda yêu cầu mọi người ở nhà có hiệu lực vào lúc 12 giờ 01 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020

Lệnh Trú ẩn tại chỗ: Các câu hỏi thường gặp Các câu hỏi thường gặp về Lệnh mới yêu cầu mọi người ở nhà Cập nhật vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 Lệnh có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 chỉ cho phép các hoạt động, việc đi qua lại và […]

Continue Reading