Santa Clara Public Health Department Thông Tin về Xét Nghiệm COVID-19 trong Quận Santa Clara ở tiểu bang California

Cập nhật ngày 23 tháng 3, 2020 PDF Version (Ghi chú: Thông tin có thể thay đổi do tình hình thay đổi nhanh chóng.) Sở Y Tế Công Cộng hỗ trợ mạnh mẽ việc tăng cường khả năng xét nghiệm COVID-19. Tình trạng thiếu khả năng xét nghiệm rộng rãi hiện nay trên toàn quốc […]

Continue Reading

Các câu hỏi thường gặp về “Lệnh bắt buộc” ban hành bởi các Giám đốc Sở Y tế của Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, và Alameda yêu cầu mọi người ở nhà có hiệu lực vào lúc 12 giờ 01 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020

Lệnh Trú ẩn tại chỗ: Các câu hỏi thường gặp Các câu hỏi thường gặp về Lệnh mới yêu cầu mọi người ở nhà Cập nhật vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 Lệnh có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 chỉ cho phép các hoạt động, việc đi qua lại và […]

Continue Reading