Thư Mời Ra Mắt Sách “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”


Theo tin Jay Veith

WHAT: Book Signing: “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”

WHEN: Saturday, December 2, 2023 at 1 PM

WHERE: Isaac Newton Senter Auditorium, 70 W Hedding St, San Jose, CA 95110
The second book launch for the Vietnamese edition of Drawn Swords will be held in San Jose on Saturday, Dec 2. All welcome!

Events Thông Báo