Thư Mời Ra Mắt Sách “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”

Theo tin Jay Veith WHAT: Book Signing: “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu” WHEN: Saturday, December 2, 2023 at 1 PM WHERE: Isaac Newton Senter Auditorium, 70 W Hedding St, San Jose,…