Tết Trung Thu 2023 – Moon Festival – Mid Autumn Festival

Thơ mời Tết Trung Thu/ Moon Festival Ban tổ chức Tết Trung Thu : Vovinam America, Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt, Học sinh Liên Trường Eastside và Cộng Đồng Eastside.. Trân trọng Kính Mời..…