Santa Clara Public Health Department Thông Tin về Xét Nghiệm COVID-19 trong Quận Santa Clara ở tiểu bang California
Cập nhật ngày 23 tháng 3, 2020

PDF Version

(Ghi chú: Thông tin có thể thay đổi do tình hình thay đổi nhanh chóng.)

Sở Y Tế Công Cộng hỗ trợ mạnh mẽ việc tăng cường khả năng xét nghiệm COVID-19. Tình trạng thiếu khả năng xét nghiệm rộng rãi hiện nay trên toàn quốc và địa phương đã gây trở ngại cho chúng tôi một cách đáng kể trong việc theo dõi dịch bệnh, tập trung các biện pháp giảm thiểu rủi ro, và thông báo cho những cá nhân về tình trạng nhiễm bệnh của họ. Thật không may, nguồn tiếp liệu phương tiện xét nghiệm tại địa phương và toàn quốc đã không đạt số lượng mà chúng tôi mong đợi, và không phải tất cả những người bệnh đều được xét nghiệm trong thời điểm này.

Tình Hình Xét Nghiệm Trong Hạt Santa Clara

Trong Hạt Santa Clara, chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của CDC để thực hiện các cuộc xét nghiệm COVID-19 đầu tiên trong phòng xét nghiệm Y Tế Công Cộng vào ngày 26 tháng 2, 2020. Vai trò của phòng xét nghiệm y tế công cộng địa phương bị giới hạn: đây là phòng xét nghiệm tham khảo chuyên khoa, cung cấp xét nghiệm cho các bệnh nhiễm trùng vừa mới xuất hiện như COVID-19, trong khi các ngành xét nghiệm khác (thương mại và học viện) tham gia để làm xét nghiệm các bệnh mới. Ví dụ, vào giai đoạn đầu của dịch bệnh West Nile Virus, chỉ có các phòng xét nghiệm y tế công cộng có khả năng làm xét nghiệm về West Nile Virus, nhưng dịch vụ xét nghiệm West Nile Virus đã nhanh chóng được thực hiện rộng rãi trong lãnh vực thương mại. Tại Hoa Kỳ, không giống như ở một số quốc gia khác, việc xét nghiệm với số lượng lớn chỉ được thực hiện bởi các phòng xét nghiệm thương mại tư nhân.

Phòng Xét Nghiệm Y Tế Công Cộng của Quận Hạt có khả năng làm xét nghiệm tối đa là 100 cuộc xét nghiệm trong một ngày. Chúng tôi nhận được các bộ dụng cụ xét nghiệm từ CDC. Số lượng bệnh nhân chúng tôi có thể làm xét nghiệm sẽ ít hơn nhiều so với số lượng các bộ dụng cụ xét nghiệm nhận được. Bởi vì một số xét nghiệm được xử dụng để kiểm chứng, và mỗi bệnh nhân sẽ cung cấp nhiều mẫu xét nghiệm để bảo đảm có kết quả chính xác. Phòng xét nghiệm y tế công cộng địa phương của chúng tôi, giống như tất cả các phòng xét nghiệm y tế công cộng khác, hoạt động như một phòng xét nghiệm tham khảo chuyên khoa, và là phòng xét nghiệm bắt cầu cho việc xét nghiệm xảy ra, trong thời gian chờ các ngành xét nghiệm khác tham gia. Phòng xét nghiệm không được kiến trúc một cách thích ứng, và do đó, không có khả năng thực hiện số lương lớn các cuộc xét nghiệm như các phòng xét nghiệm thương mại. Vì lý do đó, phòng xét nghiệm y tế công cộng hiện nay tập trung vào việc xét nghiệm cho các bệnh nhân nhập viện điều trị, cũng như những người đang sống hoặc làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro nhiễm bệnh, như cơ sở chăm sóc dài hạn, chuyên viên y tế, và những người đáp ứng đầu tiên, trong khi chúng tôi tiếp tục chờ đợi khả năng xét nghiệm quy mô rộng lớn của các phòng xét nghiệm thương mại tham gia vào công việc này.

Xét Nghiệm Xảy Ra Bên Ngoài Phòng Xét Nghiệm Y Tế Công Cộng

Mặc dù chúng tôi biết tổng số bệnh nhân được xét nghiệm mỗi ngày trong phòng xét nghiệm y tế công cộng địa phương, chúng tôi không biết có bao nhiêu người trong Hạt Santa Clara, nói chung, đang được xét nghiệm trong các phòng xét nghiệm khác. Các phòng xét nghiệm thương mại lớn đã bắt đầu việc xét nghiệm và đã làm xét nghiệm xét nghiệm cho các bệnh nhân của nhiều hệ thống y tế tư nhân và công cộng khác nhau, và các địa điểm thu thập mẫu xét nghiệm. Một số công ty điều hành các địa điểm thu thập mẫu xét nghiệm nhưng không làm xét nghiệm tại chỗ, và họ gửi các mẫu xét nghiệm đó đến các phòng xét nghiệm thương mại để làm xét nghiệm.

Chỉ có các kết quả xét nghiệm dương tính là bắt buộc phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt. Các phòng xét nghiệm hiện nay không bắt buộc phải báo cáo các kết quả âm tính. Vì vậy, Sở Y Tế Công Cộng chỉ biết có bao nhiêu người xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng không biết tổng số người sinh sống trong Hạt Santa Clara đã làm xét nghiệm COVID-19. Chúng tôi hiện đang làm việc để yêu cầu các phòng xét nghiệm thương mại báo cáo tất cả các kết quả cho Sở Y Tế Công Cộng. Chúng tôi cũng đang làm việc với Tiểu Bang và các quản hạt lân cận để có được nhiều thông tin hơn về việc xét nghiệm được thực hiện bởi các phòng xét nghiệm tư nhân tại địa phương và trong khu vực.

Chúng Tôi Biết Gì Về Mức Độ Lây Lan Của COVID-19 Trong Hạt Santa Clara?

Các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đã gia tăng với thời gian, cũng như nhiều dữ liệu khác, cho thấy rằng virus đang lây lan rộng trong quận hạt của chúng ta. Vì khả năng xét nghiệm hạn chế, phòng xét nghiệm Y Tế Công Cộng đã tập trung khả năng xét nghiệm rất hạn chế vào việc xét nghiệm các bệnh nhân mắc bệnh trầm trọng, và những người làm những công việc thiết yếu và có rủi ro nhiễm bệnh cao, như các nhân nhân viên y tế và những người đáp ứng đầu tiên. Vì lý do này, và vì chúng tôi không làm xét nghiệm cho những người không có triệu chứng, số lượng các trường hợp nhiễm bệnh mà chúng tôi phát giác qua xét nghiệm chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thực tế của những người bị nhiễm bệnh trong quận hạt. Ngoài ra, vì chúng tôi chủ yếu làm xét nghiệm các bệnh nhân nhập viện, nên các trường hợp nhiễm bệnh chúng tôi phát giác sẽ là những người bị bệnh trầm trọng, và những người cần phải nhập viện điều trị.

Tại Sao Sở Y Tế Công Cộng Không Báo Cáo Địa Điểm của những Người Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính?

Dữ liệu hiện tại của chúng tôi cho thấy rằng virus đaang lây lan rộng trong quận hạt và do đó, mọi người trong quận hạt đều có nguy cơ tiếp cận virus, bất kể họ đang sống tại đâu trong quận hạt. Tất cả các bệnh viện trong quận hạt đều chăm sóc những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Do đó, cung cấp thông tin về các trường hợp cá nhân nhiễm bệnh, không mang lại lợi ích gì cho công chúng, mà còn có thể dẫn đến những ý tưởng sai lầm của những người không sống trong các vùng có nhiều người nhiễm bệnh, nghĩ rằng họ có rủi ro nhiễm bệnh thấp.

Như đã đề cập ở trên, Sở Y Tế Công Cộng đang yêu cầu các phòng xét nghiệm COVID-19 báo cáo tất cả kết quả xét nghiệm, cả dương tính và âm tính, cùng với các thông tin quan trọng khác, để chúng tôi có thể biết được là hiện nay có những khu vực nào trong cộng đồng đang có nhiều trường hợp truyền nhiễm bệnh.

Cho Đến Nay, Có Bao Nhiêu Bệnh Nhân Đã Được Xét Nghiệm Trong Hạt Santa Clara?

Tính đến ngày 22 tháng 3, 2020, phòng xét nghiệm Y Tế Công Cộng đã làm xét nghiệm 1044 mẫu xét nghiệm cho 647 bệnh nhân.

Phải Cần Thời Gian Bao Lâu Để Có Kết Quả?

Thời gian này thay đổi tùy theo phòng xét nghiệm và số lượng mẫu xét nghiệm đang chờ. Phòng Xét Nghiệm Y Tế Công Cộng thường có kết quả trong vòng 24 giờ sau khi nhận được mẫu xét nghiệm. ​​​​​​Thông Báo