Sở Y Tế Công Cộng Quận Santa Clara Ra Khuyến Cáo Mới Dành Cho Các Tổ Chức Cộng Đồng

Khuyến Cáo Mới Dành Cho Các Tổ Chức Cộng Đồng – 3/5/20 (Guidance for Community Organizations – Vietnamese)

SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG HẠT SANTA CLARA
COVID-19
CẬP NHẬT MỚI Ngày 5 tháng 3,

Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đang tiến hành các bước để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng chúng ta. Sở Y Tế Công Cộng đưa ra lời khuyến cáo dưới sự hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC) và dựa theo những thông tin chính xác nhất hiện thời. Những lời khuyến cáo này có hiệu lực ngay và có thể được cập nhật sau khi được đánh giá thêm và theo nhu cầu của y tế công cộng.

CHỈ THỊ MỚI CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Các tổ chức cộng đồng sẽ có những phương pháp bảo vệ các nhân viên và những khách hàng mà họ phục vụ. Những chi tiết cụ thể trong kế hoạch của quý vị nên dựa vào quy mô của tổ chức và số nhân viên, mức độ phức tạp của hoạt động hằng ngày, và các loại dịch vụ mà tổ chức của quý vị cung cấp cho dân số dễ bị lây nhiễm.

Những người có nguy cơ bị bệnh nặng, gồm những ai trên độ tuổi 50, những cá nhân đang có bệnh, và người đang bị suy yếu hệ miễn dịch.

HÃY Ở NHÀ NẾU ĐANG BỆNH
Tất cả các nhân viên nên ở nhà, nếu họ cảm thấy không khỏe. Các quy định nghỉ bệnh có phép nên linh hoạt và phù hợp với hướng dẫn về y tế công cộng và phải thông báo cho các nhân viên biết về những quy định này. Đừng yêu cầu các nhân viên bị bệnh phải có giấy phép của bác sĩ vì các văn phòng y tế có thể đang rất bận rộn và không thể cung cấp giấy phép ngay được.

TÁCH RIÊNG NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỆNH
Những khách hàng đang bệnh nên được tách rời những người khỏe mạnh và hạn chế tiếp xúc với họ tối đa. Chỉ định một nơi dành riêng cho người bệnh và nếu có thể có nhà vệ sinh riêng. Hãy cho họ đeo khẩu trang, nếu họ bị cảm hoặc có các triệu chứng giống cảm cúm như ho, hắt hơi, hoặc khó thở. Theo dõi những triệu chứng của họ và giới thiệu hoặc chăm sóc sức khỏe thêm cho họ.

KIỆN VÀ BUỔI HỘI HỌP
Giảm thiểu số nhân viên làm việc ở gần nhau trong khoảng cách một cánh tay, bao gồm giảm bớt hoặc hủy bỏ các buổi họp mặt đông người, buổi tụ họp cho cộng đồng, và các buổi hội thảo. Dịch bệnh coronavirus sẽ có thể lây lan khi có nhiều người họp mặt và tiếp xúc gần.

SẮP XẾP CÁCH LÀM VIỆC KHÁC
Các chủ cơ sở nên thực hiện các bước để tạo cơ hội cho nhân viên làm việc như thế nào để giảm thiểu sự tiếp xúc với nhóm đông người. Dịch bệnh coronavirus sẽ có thể lây lan khi có nhiều người họp mặt và tiếp xúc gần. Các chủ cở sở nên:
Giảm thiểu số nhân viên làm việc ở gần nhau trong khoảng cách một cánh tay, bao gồm giảm bớt hoặc hủy bỏ các buổi họp mặt đông người và các buổi hội thảo
Nên cân nhắc các lựa chọn cho các nhân viên phù hợp làm việc từ xa
Thay thế các buổi họp mặt với buổi họp qua video hoặc qua điện thoại
Nên cân nhắc cách sắp xếp giờ bắt đầu và kết thúc ca làm việc xen kẽ nhau, để giảm bớt lượng người vào làm việc cùng lúc
Tạm hoãn những chuyến đi không cần thiết của các nhân viên
Thông Báo